Tri dvojky

Čo si vybavíte, keď sa povie tri dvojky? Známky z matematiky za prvý štvrťrok, luxusná ešpézetka alebo (ak ste numerológ) anjelské číslo? Ste vedľa ako tá jedľa. :-) Ale že ste to Vy, napovieme Vám...hovoria Vám niečo pojmy ako rover či scout?

Dovolíme si tak trochu veštiť...u 80% z Vás tieto pojmy evokovali automobil. Máme pravdu? :-) Nie nie, tentokrát sú tri dvojky dátum. Konkrétne 22.2, kedy si pripomíname medzinárodný sviatok priateľstva medzi skautkami a skautmi. A prečo práve 22. február? Deň zamyslenia, predtým Deň sesterstva či Spomienkový deň pripadá na dátum narodenia zakladateľov skautingu. Sir Robert Baden-Powell a jeho žena Olave Bade-Powell sa narodili v ten istý deň, len v inom roku, preto bol stanovený tento deň k ucteniu ich pamiatky. Sviatok má skautom pripomínať, že po celom svete majú množstvo sestier a bratov, bez ohľadu na rasu, farbu kože, vek či národnosť. 

Princípom skautingu, ktorého názov vychádza zo slova scout, teda pozorovateľ alebo prieskumník, je podporovať rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí v duchovnej, mravnej, intelektuálnej, sociálnej a telesnej rovine. Skrátka prijať zodpovednosť za svoje činy voči sebe samému, rodine, vlasti, všetkým ľudom a predovšetkým k prírode. Kolískou skautingu sa v roku 1907 stalo Anglicko, vlasť zakladateľa sira Roberta Baden-Powela. V súčasnej dobe nájdete skautské oddiely po celom svete s približne 50 miliónmi členmi. Na Slovensko sa skauting dostal ešte počas nadvlády Uhorska v roku 1913, kedy v Komárne vznikol prvý maďarský skautský oddiel. 

Praví skauti majú tiež svoj vlastný pozdrav, ktorý v určitej miere používate možno aj Vy a ani neviete, že hovoríte skautským jazykom. Nazdar. Ak k tomu pridáte ešte zdvihnutú pravú ruku k ramenu, dlaň dopredu s troma zdvihnutými prstami, pričom palec prekrýva malíček, tak je to dokonalé. Ak Vás skauting zaujal a radi by ste sa zapojili aj Vy, dnes si predstavíme niektoré skautské oddiely, ktoré sa zapojili do nášho portálu Givenio a Vy ich môžete podporiť aj pri svojich nákupoch. 

Prečo vlastne vôbec riešiť skauting v dnešnej dobe? Skauting nie je prežitok socialistických pionierských táborov, kde boli deťom vštepované myšlienky socializmu a tiež to nie sú kresťansky zamerané organizácie, ktoré zas vštepujú svoje myšlienky. Skauti sú hlavne o rozvoji osobnosti detí a mladých ľudí. Môžu si vďaka tomu plniť svoje sny, učiť sa nové, zaujímavé a praktické veci, zdolávať osobné výzvy. Objavujú, čo všetko môžu v živote dokázať, uplatňujú svoje schopnosti, realizujú sa v tom čo ich baví a zlepšujú sa v tom v čom chcú vyniknúť. 

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Má takmer 1000 dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času detí a mladých ľudí. Pôsobí v približne 120 mestách a obciach na Slovensku a ročne uskutoční vyše 1000 akcií a táborov pre viac ako 6000 záujemcov. Tiež sa stará o trénovanie dospievajúcich a dospelých dobrovoľníkov cez kurzy a tréningy. 

Niektoré lokálne zbory v rámci Slovenského skautingu môžete podporiť aj cez Givenio. Sú nimi 23.zbor Nitrava, Nitra, 26.zbor sv.Cyrila a Metoda, Výčapy-Opatovce, 37.zbor Fatran, Martin, 61.zbor Modrý oblak, Pezinok a 120.zbor profesora P. Bileca, Humenné.

Ak sme Vás inšpirovali, aby ste sa stali členmi niektorého zo skautských oddielov, to nás veľmi teší. V prípade, že ste sa rozhodli stať pravidelným podporovateľom niektorej z organizácií z oblasti skautingu alebo ktoréhokoľvek iného združenia, klubu alebo centra zapojeného do portálu Givenio, potom Vám ich menom zo srdca ďakujeme.